Broschyr

Broschyr åt Bergaborgens föräldrakooperativ (förskola). Digitaltryck, A5 4+4.

Här har jag utgått från färger och grafiska element som fanns på hemsidan för att skapa en grafisk profil. Skrev texten, baserad på tidigare texter och muntliga källor. Jag var också på plats på förskolan en förmiddag och tog bilder i syftet att de skulle gå att använda utan att barnens identitet avslöjades.

Detta bildspel kräver JavaScript.